Корпоративні РРА: на шляху до впровадження в Україні

share

Звертаючись до досвіду розвитку сектору відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Європі та Сполучених Штатах Америки, ми бачимо, що поступово країни переходять від системи підтримки виробників ВДЕ за «зеленим» тарифом до більш конкурентних механізмів підтримки, таких як: проведення аукціонів та застосування корпоративних договорів купівлі-продажу електричної енергії (так званих corporate PPA, надалі корпоративні PPA). 

Разом з тим важливим аспектом також є конкуренція на ринку електричної енергії. Відповідно до статті 18 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, не є допустимою будь-яка державна допомога на користь  певних  підприємств або  певних енергоресурсів,  яка спотворює або загрожує спотворити конкуренцію.  Більше того, Україна, беручи на себе зобов’язання з імплементації Третього енергетичний пакету законодавства ЄС, має забезпечити ефективне та належне регулювання конкуренції на ринку електричної енергії, що надасть змогу споживачу обрати найкращі пропозиції на ринку. Саме корпоративні РРА, так саме як і аукціони, можуть позитивно вплинути на конкуренцію на ринку електричної енергії загалом, та у галузі ВДЕ зокрема.

Що таке корпоративні PPA?

Корпоративні PPA - це довгострокові договори купівлі продажу електричної енергії, виробленої з ВДЕ, за якими покупцем електричної енергії виступає не визначене державою підприємство, як наразі в Україні Державне Підприємство «Гарантований покупець», а приватні компанії. 

Навіщо приватним компаніям купувати «зелену» електричну енергію?

На сьогоднішній день в усьому світі великі корпорації, особливо в галузі нових технологій (наприклад, Google, Microsoft, Facebook та інші, що наведені нижче на Зображення № 1), впроваджують політики та стратегії розвитку, засновані на соціальній відповідальності та засадах збереження навколишнього природного середовища. Використання «зеленої» електричної енергії в повсякденній діяльності таких корпорацій стало тенденцією. 

Як пише QUARTZ, Apple поставивши ціль до 2030 року повністю припинити викиди вуглецю, планує закупати всю електричну енергію з ВДЕ не лише для власних офісів та магазинів, але й вимагає від своїх постачальників (зокрема, заводів по виробництву різних деталей для продукції Apple, що розташовані по всьому світу), використовувати «зелену» енергію. Саме цей факт став основою для впровадження механізму корпоративних РРА на Тайвані, загалом, та підписання Тайванською компанією з виробництва мікропроцессорів (яка є постачальником цих мікропроцессорів компанії Apple) найбільшого в історії 20-річного договору купівлі-продажу електричної енергії на купівлю усієї енергії з нової вітроелектростанції, яка будується біля узбережжя Тайвані, зокрема. Аналогічні амбітні цілі ставлять перед собою й інші компанії, такі як Walmart, Amazon, Target, Google. Більше того, Google анонсувала, що інвестувати компанія буде саме в нові станції, а не ті, що вже генерують «зелену» енергію.

Зображення № 1

 

У зв’язку з вищезазначеним, ринок корпоративних PPA за останні декілька років суттєво зріс. Зокрема, як зазначає BloombergNEF, лише за 2019 рік було підписано корпоративних PPA на загальну потужність 19.5 ГВт, а загальну світову динаміку потужностей на яку підписано корпоративних PPA з 2009 по 2019 роки по регіонах наведено на Зображенні № 2 нижче.

Зображення № 2

Джерело: https://about.bnef.com/blog/corporate-clean-energy-buying-leapt-44-in-2019-sets-new-record/ 

Які види корпоративних PPA існують?

Зазвичай в теорії виділяють кілька типів корпоративних PPA, а саме:

  1. Фізичні корпоративні РРА (physical corporate PPA);
  2. Корпоративні РРА «з рукавом» (“sleeved” PPA); та
  3. Віртуальні/синтетичні корпоративні PPA (virtual/synthetic PPA).

Фізичні корпоративні PPA (physical corporate PPA)

За фізичними корпоративними PPA компанія-покупець електричної енергії купує таку енергію безпосередньо у виробника ВДЕ, що є можливим завдяки місцерозташуванню електростанції в безпосередній близькості до потужностей компанії-покупця. Такі корпоративні PPA характеризуються наступним:

1. Покупець та виробник ВДЕ фіксують вартість виробленої електричної енергії на період дії договору (зазвичай це договори строком на 10-15 років).

2. Виробник електроенергії  генерує та постачає власними мережами електричну енергію  безпосередньо на місці споживання покупця без залучення мереж оператора системи розподілу/оператора системи передачі, що є можливим завдяки місцерозташуванню генеруючих потужностей безпосередньо біля місця споживання електричної енергії.

Корпоративні РРА «з рукавом» (“sleeved” PPA)

У разі якщо компанія-споживач (покупець) електричної енергії розташована віддалено від генеруючих потужностей виробника електричної енергії з ВДЕ та електричні мережі компанії-споживача електричної енергії не можуть бути безпосередньо приєднаними до електричних мереж виробника електричної енергії з ВДЕ, з’являється необхідність залучення оператора системи розподілу або оператора системи передачі як посередника. В такому випадку  оператор системи розподілу або оператор системи передачі буде виконувати функцію посередника та отримувати плату за фізичний розподіл та/або передачу електричної енергії від виробника електричної енергії до компанії-споживача. Однак, плата за вироблену електричну енергію за такою схемою буде проходити безпосередньо між виробником ВДЕ та компанією-споживачем.

Віртуальні/синтетичні корпоративні PPA (virtual/synthetic PPA)

Віртуальні/синтетичні корпоративні PPA – це фінансовий інструмент (по суті форма хеджування), який використуовується на ринку ВДЕ. Сторони (виробник ВДЕ та споживач електричної енергії) купують та продають електроенергію на ринку електричної енергії за ринковими цінами кожен окремо, та разом з тим укладають контракт одне з одним, як описано далі, що забезпечує цінову стабільність для цих сторін. Одним з варіантів структурування віртуальних/синтетичних РРА є укладення контрактів на різницю (далі – Контракт на різницю, Contract for Difference, CfD), тобто сторони такого контракту домовляються про відповідну ціну електричної енергії і у визначений Контрактом на різницю період здійснюють наступні взаєморозрахунки: у разі якщо ринкова ціна купівлі-продажу електричної енергії опускається нижче, ніж ціна, передбачена у Контракті на різницю, то компанія-споживач електричної енергії відшкодовує виробнику ВДЕ різницю між встановленою у контракті ціною та ціною продажу таким виробником електричної енергії на ринку, і навпаки, у разі якщо ринкова ціна купівлі-продажу електричної енергії підіймається вище ніж ціна, передбачена у Контракті на різницю, то виробник електричної енергії відшкодовує компанії-споживачу різницю між встановленою у контракті ціною та ціною продажу таким виробником електричної енергії на ринку. Такий механізм дозволяє як виробнику ВДЕ, так і компанії-споживачу (та банкам, що їх фінансують) бути певними щодо стабільностої вартості електричної енергії протягом дії Контракту на різницю.

Більше того в деяких країнах (таких як, Нідерланди, Франція, Польща) Контракти на різницю застосовуються як механізм підтримки виробників ВДЕ з боку держави. Зокрема, стороною Контракту на різницю виступає держава (або визначене нею підприємство) і у разі якщо ринкова ціна опускається нижче за встановлену ціну у Контракті на різницю, держава відшкодовує виробнику ВДЕ різницю вартості електричної енергії. І навпаки, якщо ринкова ціна перевищить встановлену ціну у Контракті на різницю, виробники ВДЕ відшкодують різницю державі.

Які переваги корпоративних PPA?

  • Зменшення фінансових ризиків 

Сьогодні в Україні виробники ВДЕ продають електричну енергію безпосередньо ДП «Гарантований Покупець», яке має значні заборгованості перед виробниками ВДЕ за продану ними електричну енергію та проблеми з ліквідністю. У випадку укладення корпоративних PPA, виробники ВДЕ безпосередньо продають вироблену електричну енергію на різних сегментах ринку та отримують за неї кошти. Отже, для виробників ВДЕ це є фінансово менш ризиковий інструмент.   

  • Стабільність та передбачуваність

Світовий досвід укладення корпоративних РРА говорить про те, що зазвичай вони укладаються на 10-15 років, тобто є довгостроковими договорами, що дає можливість сторонам договору планувати свою діяльність і мати стабільну ціну електричної енергії для компанії-покупця та стабільний дохід для виробника ВДЕ. 

  • Бренд та сталий розвиток

Для виконання взятих на себе зобов`язань щодо сталого розвитку та збереження навколишнього природного середовища, багато країн світу вводять спеціальне регулювання, яке передбачає, що певний відсоток електроенергії, яка споживається компаніями (зазвичай, промисловими), має бути «зеленою». Таке регулювання зобов’язує компанії або ж самим починати виробляти «зелену» електроенергію, або, що частіше, шукати на ринку виробників електроенергії з ВДЕ, і укладати з ними корпоративні РРА.  В більшості країн, зокрема, Великій Британії, Німеччині, Норвегії, існує можливість укладати різні види PPA з приватними компаніями та брати участь в аукціонах на підписання корпоративних PPА з державною. Існує також і ряд компаній, які внутрішньо прийняли рішення про використання чистої енергії у своїй діяльності (як зазначалось раніше). 

Корпоративні РРА в українських реаліях

Українське законодавство не містить спеціального регулювання щодо корпоративних PPA.

Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» виробники ВДЕ можуть продавати вироблену електричну енергію на різних сегментах ринку: (1) за двосторонніми договорами, (2) на ринку "на добу наперед", (3) на внутрішньодобовому ринку та (4) на балансуючому ринку за цінами, що склалися на відповідних ринках. Саме ця можливість виробників ВДЕ продавати електричну енергію на різних сегментах ринку є передумовою для розвитку  корпоративних РРА в Україні. Однак,на шляху до повного впровадження інституту корпоративних РРА в Україні треба покращити і змінити деяке регулювання. 

Так, першим питанням є те, що на сьогоднішній день виробники електроенергії з ВДЕ входять до балансуючої групи ДП «Гарантований покупець», яке несе відповідальність за небаланси таких виробників (з 1 січня 2021 року виробники електричної енергії, які входять до балансуючої групи ДП «Гарантований покупець» будуть відповідальними за свої небаланси у розмірі 50%).  Для повноцінної роботи на різних сегментах ринку від виробників ВДЕ українським законодавством вимагається повна відповідальності за свої небаланси. Однак, механізму виходу з балансуючої групи ДП «Гарантований Покупець» на сьогодні немає. 

Як пише у своїй публікації від 6 жовтня 2020 року ExPro, Міністерство енергетики планує невдовзі представити методологію для самостійної роботи виробників електроенергії з ВДЕ на ринку електроенергії поза межами єдиної на сьогодні для «зеленої» генерації балансуючої групи, за яку відповідає ДП «Гарантований покупець». 

9 жовтня 2020 року під час I Конференції з енергетичного права АПУ, Владислав Максаков, державний експерт експертної групи розвитку відновлюваної електроенергетики Директорату розвитку електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електричної енергії, зазначив, що при Міністерстві енергетики створена робоча група, яка працює над розробкою змін до законодавства (зокрема, Закону України «Про ринок електричної енергії») та підзаконних нормативно-правових актів щодо можливості виходу виробників електричної енергії з ВДЕ з балансуючої групи ДП «Гарантований покупець», продажу електричної енергії такими виробниками на інших сегментах ринку  та з подальшим відшкодуванням різниці вартості проданої електричної енергії таким виробникам на різних сегментах ринку та встановленим для них «зеленим» тарифом. На сьогоднішній день, Міністерство бачить, що відшкодовувати різницю буде ДП «Гарантований покупець». Тобто, наразі Міністерство енергетики працює над розробкою механізму впровадження та застосування віртуальних/синтетичних корпоративних РРА. Однак враховуючи, що зміни до законодавства ще на етапі обговорення та розроблення, більше деталей щодо такого механізму можна буде дізнатись як тільки проект змін до законодавства буде опубліковано.  Відповідний законопроект планують розробити та подати на розгляд до Парламенту до кінця 2020 року.

Ще одним питання, яке треба врегулювати, аби в Україні запрацювали корпоративні РРА є  отримання гарантії походження електричної енергії для виробників з ВДЕ, яке може знадобитись для статистичної звітності або надання виробником ВДЕ компанії-споживачу підтвердження того, що електрична енергія дійсно вироблена з ВДЕ. Такі гарантії широко застосовуються у іноземних країнах як підтвердження походження електричної енергії саме з ВДЕ у разі її продажу за двосторонніми договорами або на інших сегментах ринку.  Не дивлячись на те, що ще з 2013 року Кабінетом Міністрів України затверджений Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії від 24 липня 2013 р. № 771, відповідно до якого Держенергоефективності має видавати такі гарантії, однак на практиці видача таких гарантій все ще не проводиться через відсутність технічної можливості їх видачі, а реєстр не працює.

Також, належить ще побачити і перевірити на практиці, як українські органи влади будуть реагувати на Контракти на різницю. Адже, такі контракти є похідним фінансовим інструментом, що передбачає здійснення платежів між виробниками еклектичної енергії та покупцями такої електроенергії, без фізичної доставки товару. Однак, ми сподіваємось, що після повного старту реформи українського ринку капіталу, прийнятої нещодавно, це не створюватиме проблем.

Отже, корпоративні РРА мають ряд переваг та є альтернативою для тих механізмів підтримки ВДЕ, які вже існують в Україні, адже саме аукціони та корпоративні PPA підвищують конкуренцію у сфері ВДЕ, що стимулює ринок електричної енергії до розвитку, розширення та надання споживачам кращих та більш гнучких пропозицій. Враховуючи, що Міністерство енергетики України вже працює над приведенням законодавства у відповідність для можливості реалізації корпоративних РРА, будемо слідкувати за проектом відповідних змін до законодавства та, сподіваємось, зможемо зробити певні висновки та прогнози щодо майбутнього корпоративних РРА в Україні вже до кінця цього року. 

 

Віталій Радченко, партнер CMS
Катерина Корнелюк, юрист CMS
Марина Ільчук, старший юрист CMS