Пандемія прискорила розвиток чистої енергетики в містах. Звіт REN21

share

Незважаючи на пандемію, відновлювана енергетика продовжує стабільно розвиватися у світі, а також стає важливою складовою виходу міст із кризи. Про це пише REN21 у новому звіті Renewables in Cities 2021.

Протягом останніх років міська влада все більше визнає потенціал відновлюваних джерел енергії для створення чистих, сприятливих для життя та стали міст. Зазначимо, що в 2020 році більше 1 мільярда людей проживали в містах, де були встановлені цільові показники і/або проводилася політика в області ВДЕ. Національні уряди зазвичай розглядаються як основні органи, відповідальні за регулювання енергопостачання та інфраструктури, а також за перехід до енергетичної системи, основаної на ВДЕ. У свою чергу, муніципалітети мають унікальну можливість скоротити енергоспоживання та пов'язані з ним викиди парникових газів, прискоривши при цьому впровадження ВДЕ.

За статистикою ООН, у 2020 році в містах проживало більше 55% населення Землі, і на їх частку припадало близько 75% викидів вуглекислого газу (CO2) від кінцевого споживання енергії в світі. В останні роки попит на енергію в містах швидко збільшується в зв'язку із збільшенням чисельності населення, урбанізацією та економічною активністю. Незважаючи на те, що рівень електрифікації міст в більшості країн світу високий, більше 176 мільйонів городян як і раніше не мають доступу до електричної енергії. Муніципальні органи влади можуть зіграти ключову роль в розширенні доступу до енергії та досягненні інших цілей сталого розвитку, одночасно сприяючи досягненню цілей Паризької кліматичної угоди шляхом збільшення виробництва і споживання відновлюваної енергії.

Велика частина енергії в містах споживається безпосередньо для: 1) отримання електрики; 2) опалення та охолодження будинків і промислових підприємств; 3) переміщення людей і транспортування товарів. У свою чергу міські органи влади використовують лише невелику частину цієї енергії для муніципальних будівель і автопарків; інша частка енергії використовується в масштабах міста для житлових і комерційних будівель, промислової діяльності й приватного транспорту. Таким чином, досягнення міських цілей в галузі відновлюваної енергетики залежить не тільки від політичної прихильності та муніципальних інвестицій у ВДЕ, а й від уміння урядів мобілізувати більш широке використання ВДЕ іншими суб'єктами, в тому числі за допомогою комплексної політики, підвищення обізнаності населення та результативного діалогу із зацікавленими сторонами.

Розвиток відновлюваної енергетики в містах часто здійснюється швидше, ніж формування тенденцій та політичні дії на національному рівні. Протягом 2019 та 2020 років муніципальні органи влади в усьому світі демонстрували високий рівень просування актуальних питань в області енергетики і клімату, і їх рішення в міру своїх можливостей. Слід зазначити, що об’єми звітноістіь про діяльність уряду і виконання загальноміських цілей в галузі енергетики і клімату збільшилися, а деякі міста підвищили свої амбіції, прийнявши більш високі цілі або встановивши більш ранні терміни їх досягнення.

Можливості та стратегії муніципальних органів влади щодо розширення використання ВДЕ залежать від цілого ряду чинників. Одним з вирішальних факторів, що впливають на здатність міста просувати впровадження і використання ВДЕ, є ступінь регуляторних і фінансових повноважень, які національні уряди надають міським органам влади. Існуюча нормативна база на рівні міста, регіону та країни в цілому також впливає на місцеве виробництво відновлюваної енергії, встановлення цілей і розробку політики. Крім того, на здатність міст розширювати масштаби використання ВДЕ великий вплив мають ринкові правила, енергетичні норми і політика, що встановлені вищими органами влади, а також ступінь економічної залежності від викопних видів палива.

Наслідки пандемії COVID-19, що почалася у 2020 році, та ініційовані урядами заходи щодо запобігання поширенню інфекції зробили серйозний вплив як на міста, так і на стимули для розвитку ВДЕ. У перші місяці пандемії економічна активність різко впала, що призвело до зниження попиту на енергію в усьому світі і суттєво вплинуло на енергоспоживання в містах, особливо в транспортному секторі. Ці події призвели до зміни пріоритетів урядів (особливо муніципальних), оскільки зусилля щодо забезпечення здоров'я і благополуччя населення були висунуті на перший план. Образи блакитного неба і чистого повітря сприяли посиленню громадського тиску в напрямку зниження забруднення планети і її відновлення. Хоча плани по ліквідації наслідків COVID-19 все ще перебували в стадії розробки станом на початок 2021 року, початкові пропозиції були зосереджені на місцевому економічному розвитку і створенні робочих місць. Деякі муніципалітет оголосили про комплекс заходів з відновлення довкілля включаючи використання ВДЕ відповідно до аналогічних планів, що були запропоновані на національному та наднаціональному рівнях.