Ринок відновлюваної енергетики у 2020 році: як будуть працювати "зелені" аукціони

share

25 квітня 2019 року в Україні були прийняті законодавчі зміни у функціонуванні ринку альтернативної енергетики (ЗУ №2712-VIII, далі – Закон). Згідно з новим законодавством, з 2020 року для нових об'єктів сонячної генерації понад 1 МВт і вітрової генерації понад 5 МВт замість «зеленого» тарифу вводяться аукціонні ціни на вироблену електрику. Для виконання вимог Закону, Міненергетики вже опублікувало проект постанови Кабміну, яким будуть деталізувати правила гри на ринку відновлюваної енергетики з 2020 року. Основна логіка законодавця щодо впровадження аукціонів – створення ринкових механізмів формування справедливих цін на «зелену» енергетику замість адміністративно встановлюваного «зеленого» тарифу. Як працюватиме нова модель ринку, розглянемо в нашому матеріалі.

Що таке «зелені» аукціони?

Під «аукціоном» Закон визначає спосіб розподілу державної квоти підтримки суб'єктів господарювання в сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел. Переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найнижчу ціну електричної енергії (аукціонна ціна), за якою такий учасник готовий здійснювати виробництво електричної «зеленої» енергії і її продаж в енергосистему.

При цьому Законом встановлюється, що найвища ціна аукціону (гранична) не може бути вищою чинного «зеленого» тарифу, встановленого для об'єкта відновлюваної енергетики відповідної категорії (СЕС, ВЕС та інші).

Переможець аукціону по СЕС зобов'язується побудувати і ввести об'єкт в експлуатацію протягом 2 років, по інших об'єктах ВДЕ – протягом 3 років з моменту підписання договору з гарантованим покупцем у разі перемоги в аукціоні. Після завершення будівництва і введення в експлуатацію об'єкта ВДЕ, інвестор отримує гарантований державою викуп електроенергії, що генерується таким об'єктом, за аукціонною ціною на 20 років вперед з прив'язкою до євро.

Таким чином, для інвесторів, які хочуть зайти на ринок альтернативної енергетики, важливо порахувати економіку проекту при діючому «зелений» тарифі, а далі – вирішити, наскільки прийнятно знижувати ціну, зважаючи на свої оцінки прибутковості і періоду окупності проекту. При негативному для інвестора ймовірному зниженню самого тарифу на «зелену» електроенергію, нове законодавство дає інвестору дві незаперечні переваги. Перше – термін гарантованого державою викупу електроенергії складе 20 років, що як мінімум на 10 років більше терміну дії «зеленого» тарифу, який діє до 2030 року. Другий плюс – інвестор отримує державні гарантії викупу електроенергії за аукціонною ціною до початку будівництва об'єкта, а не як у випадку з отриманням «зеленого» тарифу, – після будівництва об'єкта, який претендує на держпідтримку.

Попередні розрахунки показують, що 20-річний період гарантованого викупу електроенергії з запасом компенсує ймовірне зниження «зеленого» тарифу. Порівняльні оцінки з будівництва біогазової електростанції наведені тут.

Також відзначимо, що в новому Законі збережена надбавка до аукціонної ціни в розмірі 5-10% за використання вітчизняних технологій. Однак варто враховувати, що така надбавка діє для об'єктів ВДЕ, які будуть введені в експлуатацію до кінця 2024 року.

Квоти і терміни проведення аукціонів

Аукціонна ціна надається переможцям аукціонів не на будь-який обсяг потужностей, а в рамках встановлених Кабміном квот. Квоти підтримки – це обсяг потужностей об'єктів ВДЕ на відповідний рік, електроенергію яких держава гарантовано викупить. Щороку не пізніше 1 грудня, Кабінет Міністрів України встановлює річні квоти підтримки на наступні 5 років вперед, що дозволяє інвесторам планувати інвестиційні програми. Пропозиції щодо розміру річних квот Кабміну подає Держенергоефективності.

Безпосередньо аукціони вводяться Законом з 1 липня 2019 року і проводяться по 31 грудня 2029 року. Аукціони повинні проводитися два рази на рік, але не пізніше 1 квітня і 1 жовтня відповідного року.

Аукціони з розподілу квоти підтримки проводяться за окремими альтернативними джерелами енергії, при цьому річна квота підтримки розподіляється на наступні частки:

• для СЕС – частка річної квоти не може бути менше 15%

• для ВЕС – не менше 15%

• для інших видів ВДЕ – не менше 15%

Крім того, Кабміну Законом надано право проводити т.зв. «технологічно нейтральні аукціони» для виділення квот без прив'язки до конкретних видів ВДЕ.

Всі аукціони проводяться в електронній торговій системі, адміністратором якої, згідно з проектом постанови Кабміну, виступить ДП «Прозоро. Продажі».

Організатором проведення аукціонів є гарантований покупець, з яким інвестор (суб'єкт господарювання) підписує договір купівлі-продажу електроенергії після перемоги в аукціоні.

Які проекти ВДЕ повинні і можуть брати участь в аукціонах для отримання державної підтримки

Участь в аукціонах обов'язково для:

– проектів ВЕС потужністю понад 5 МВт;

– проектів СЕС потужністю понад 1 МВт;

Інші ВДЕ можуть брати участь в аукціонах на добровільних засадах. Якщо проект ВДЕ вже отримав державну підтримку у вигляді «зеленого» тарифу та/або аукціонної ціни, такі проекти вже не можуть брати участь в аукціонах.

Відзначимо важливість цих умов для інших об'єктів ВДЕ при інвестуванні, оскільки «зелений» тариф припиняє свою дію у 2030 році і, відповідно, у проектів, які будуть введені в експлуатацію з 2020 року, залишиться час тільки до 2030 року, щоб не тільки вийти на точку беззбитковості, а й отримати прибуток. Тому для нових проектів ВДЕ 2020-х років з термінами окупності більше 5 років, швидше за все, вигідно брати участь у аукціонах, які дозволять отримати гарантовану прибутковість на 20 років вперед, а не тільки до 2030 року.

Документи для участі в «зелених» аукціонах

Для участі в аукціоні суб'єкти господарювання разом із заявою у довільній формі обов'язково подають:

• безвідкличну банківську гарантію, надану на користь гарантованого покупця. При цьому така гарантія подається окремо для кожного об'єкта ВДЕ, який претендує на підтримку. Величина банківської гарантії становить 5 євро за 1 кіловат потужності об'єкта, який претендує на держпідтримку. Потужність об'єкта повинна бути підтверджена договором про приєднання об'єкта до електричних мереж (див. нижче).

• копію договору про приєднання об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж;

• копію документів, що засвідчують право власності або користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію будівництва об'єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, в тому числі відповідної черги будівництва (пускового комплексу);

• інформацію про кінцевий бенефіціарним власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, вказується інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника та причина його відсутності;

• виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських організацій;

• копії документів, що містять інформацію про органи управління підприємства та їх персональний склад;

• інформацію про осіб, пов'язаних з суб'єктом господарювання відносинами контролю.

Важливо: якщо надані не всі документи і відомості або в документах подана недостовірна інформація, гарантований покупець має право відмовити в підписанні договору купівлі-продажу електроенергії переможцю аукціону.

Порядок проведення аукціону, зобов'язання переможця аукціону і гарантованого покупця

Для участі в аукціонах для отримання підтримки учасники подають закриті пропозиції, які містять наступну інформацію:

– величину потужності об'єкта електроенергії або пускового комплексу (черги) такого об'єкта;

– цінову пропозиція по кожному об'єкту, який претендує на підтримку: вказується ціна 1 кіловат-години, за яку учасник аукціону готовий продавати електроенергію гарантованому покупцю. Ціна не може бути вищою встановленого на момент аукціону «зеленого» тарифу для об'єкта ВДЕ відповідної категорії;

–  під час проведення аукціону здійснюється одночасне розкриття пропозицій всіх учасників аукціону. Критерієм вибору переможців аукціону з розподілу квоти підтримки є ціна, зазначена в закритій пропозиції. Учасники, які запропонували найнижчі цінові пропозиції в межах квоти відповідного виду альтернативного джерела енергії, визнаються переможцями аукціону на заявлену ними величину потужності.

– аукціонна ціна визначається для кожного учасника – переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. У договорі купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем і суб'єктом господарювання, який за результатами аукціону отримав право на підтримку, фіксується аукціонна ціна в євро і її гривневий еквівалент, визначений за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору.

– переможець аукціону і гарантований покупець не пізніше 15 робочих днів з дати опублікування протоколу про результати аукціону (оформляється автоматично в момент завершення аукціону) зобов'язані підписати протокол і укласти договір купівлі-продажу електричної енергії між гарантованим покупцем і суб'єктом господарювання, який за результатами аукціону отримав право на підтримку, після чого гарантований покупець публікує такий договір в електронній торговій системі.

– банківська гарантія для участі в аукціоні повертається як переможцю, так і тим, хто програв учасникам аукціону після публікації договорів в електронній системі.

– переможець аукціону підписує з гарантованим покупцем договір, згідно якого зобов'язується побудувати і ввести в експлуатацію об'єкт СЕС протягом 2 років, а інші об'єкти ВДЕ – протягом 3 років. При цьому до укладення договору купівлі-продажу переможець аукціону надає безвідкличну банківську гарантію, видану на користь гарантованого покупця в якості забезпечення виконання зобов'язань за договором в розмірі 15 євро за кожен кіловат потужності об'єкта ВДЕ, який отримав підтримку. З іншого боку, гарантований покупець зобов'язується викуповувати всю електроенергію, випущену переможцем аукціону за ціною, яка була визначена в результаті проведення аукціону, з урахуванням надбавки до неї (5-10%) у разі використання українських технологій.

– після закінчення будівництва об'єкта ВДЕ переможець аукціону надає гарантованому покупцю сертифікат, виданий уповноваженим органом, який доводить відповідність закінченого об'єкта будівництва тому, який був зазначений в проектній документації, та підтверджує готовність такого об'єкта до експлуатації. Також може бути надана зареєстрована згідно із законодавством декларація про готовність об'єкта до експлуатації.

– після надання сертифіката або декларації, а також початку надання переможцем аукціону електроенергії в мережу:

• протягом 10 днів йому повертається банківська гарантія, яку він надав на етапі підписання договору з гарантованим покупцем;

• на наступний день перед ним відразу виникають обов'язки гарантованого покупця щодо гарантованого викупу електроенергії на 20-річний термін. Оплата вартості електроенергії, наданої переможцем аукціону, проводиться щомісяця до 20 числа, що настає після розрахункового періоду. При визначенні вартості електричної енергії, що підлягає сплаті, аукціонна ціна перераховується гарантованим покупцем в національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період.

– якщо переможець аукціону не надав вчасно сертифікат або декларацію про будівництво об'єкта ВДЕ – договір з гарантованим покупцем стає недійсним і на вимогу гарантованого покупця банківська гарантія виконується в його користь;

– переможець аукціону має право просити про відстрочку будівництва та введення об'єкта ВДЕ в експлуатацію на 1 рік при відповідному внесенні змін до договору купівлі-продажу з гарантованим покупцем і за умови внесення додаткової безвідкличної банківської гарантії в розмірі 30 євро за кожен кіловат потужності об'єкта. Також договір може бути продовжений у разі форс-мажору за процедурою передбаченою чинним законодавством.

Які переваги аукціонної системи підтримки ВДЕ для інвесторів у порівнянні з «зеленими» тарифами

Введення системи аукціонних цін за підтримки об'єктів ВДЕ має позитивно позначитися на ринку альтернативної енергетики, зробити ринок більш конкурентним і передбачуваним. Переможці аукціонів отримують ряд переваг в рамках нової аукціонної моделі державної підтримки проектів альтернативної енергетики.

Економічні переваги:

• фіксована аукціонна ціна на «зелену» електроенергію на 20 років вперед з моменту введення об'єкта в експлуатацію. Такого терміну достатньо не тільки, щоб повернути інвестиції, а й заробити. Водночас «зелений» тариф діє тільки до 2030 року, тобто, для об'єктів, які будуть введені в 2020 році, за «зеленим» тарифом залишиться тільки 10 років, щоб окупити і заробити на проекті.

• переможець аукціону отримує гарантію на отримання підтримки від держави у вигляді аукціонної ціни до моменту будівництва об'єкта ВДЕ. Діюча система «зелених» тарифів передбачає отримання такої підтримки вже після будівництва об'єкта ВДЕ, тобто, після того як були здійснені інвестиції. Часто, при неналежному оформленні документів і дотриманні процедур інвестори не можуть отримати «зелений» тариф вже після будівництва об'єкта ВДЕ.

• гарантований викуп у переможців аукціонів всього обсягу відпущеної електроенергії за аукціонною ціною. Навіть якщо така ціна за результатами аукціону буде нижче «зеленого» тарифу, вже в середньостроковій перспективі фіксована поточна аукціонна ціна стане вищою майбутніх «зелених» тарифів, які з кожним роком знижуються для нових об'єктів ВДЕ.

Переваги щодо захисту конкуренції:

• законом передбачено обов'язкову умову проведення аукціонів з розподілу річної квоти: величина потужності, щодо якої за результатами аукціону учасники отримують право на підтримку, не може перевищувати 80 відсотків сукупної величини потужності, запропонованої усіма учасниками аукціону з розподілу частини квоти за відповідним видом альтернативних джерел енергії ;

• за результатами проведених у відповідному році аукціонів з розподілу річної квоти підтримки суб'єкт господарювання самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з якими він має спільного кінцевого бенефіціарного власника (контролера), має право отримати не більше 25 відсотків обсягу річної квоти підтримки на відповідний рік.

Хорошим сигналом для інвесторів також є заява Європейського банку реконструкції та розвитку, який 15 жовтня 2019 року підтвердив, що готовий надати Україні нову програму фінансування розвитку відновлюваних джерел енергії в рамках запуску в 2020 році системи «зелених» аукціонів. Раніше для фінансування проектів ВДЕ за «зеленим» тарифом ЄБРР виділив 200 мільйонів євро.