Україна спрощує процедуру приєднання до електричних мереж

share

15 липня 2021 року Верховна Рада України прийняла законопроект № 5009 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань спрощення приєднання до електричних мереж», який був створений для усунення існуючих складнощів при виділенні землі, проектуванні, отриманні різних погоджень, доступу до інформації про технічну потужність розподільчих мереж, оцінки впливу на довкілля, та інших питань, що виникають при отриманні доступу до електричних мереж.

Закон (реєстраційний номер 1657-IX) вступив в чинність 20 серпня 2021 року, за винятком деяких положень, які вступлять в силу через 6 або 18 місяців. 

Внесені Законом зміни в ряд основних законодавчих актів включають:

 • Земельний кодекс України;
 • Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»;
 • Закон України «Про землеустрій»;
 • Закон України «Про розвиток суспільства»;
 • Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів»;
 • Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • Закон України «Про державний земельний кадастр»;
 • Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 • Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;
 • Закон України «Про ринок електричної енергії»;
 • Закон України «Про оцінку впливу на навколишнє середовище»;
 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавирусной хвороби (COVID-19)»;
 • Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних».

Нижче ми представляємо короткий виклад компанії CMS того, як цей Закон сприяє поліпшенню процедури доступу (тобто приєднання) до електричних мереж і  поліпшенню мережевої інфраструктури в цілому.

Земля і будівництво

Закон вводить визначення «лінійних об'єктів енергетичної інфраструктури», які являють собою «систему об'єктів енергетичної інфраструктури, включаючи наземні, надземні і підземні об'єкти, з'єднані повітряними і кабельними лініями і призначені для передачі і розподілу електроенергії, а також будівлі і споруди площею до 200 квадратних метрів, включаючи крім іншого, електричні підстанції, трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої, опорні конструкції, допоміжне обладнання, пов'язане з ними за допомогою єдиного технологічного процесу, що забезпечує безпечну і надійну експлуатацію, виробництво, передачу і розподіл електроенергії та тепла». Об'єкти інфраструктури можуть розташовуватися на земельній ділянці будь-якої категорії, тобто немає необхідності змінювати цільове призначення землі. Така постанова існувала і раніше, але поширювалась на більш вузький перелік позицій: лінії електропередач, трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої.

Для зміни цільового призначення земель лісового фонду державного або муніципального підпорядкування, для будівництва об'єктів інфраструктури більше не потрібне узгодження Кабінету Міністрів України (КМУ).

Закон уточнює, що користувачі державної або муніципальної землі тепер можуть надавати сервітути для будівництва об'єктів інфраструктури без згоди орендодавця.

Якщо сервітут надається землекористувачем (тобто орендарем) державної або муніципальної землі, він може бути встановлений без погодження її меж з землевласником. Згода землевласника потрібна тільки в тому випадку, якщо земельна ділянка або не передана в користування (здана в оренду), або передана у користування, але договір сервітуту укладається безпосередньо з землевласником. У свою чергу, якщо власник землі безпосередньо надає сервітут на надану у користування земельну ділянку, отримання згоди землекористувача (орендаря) обов'язкове. 

Закон також спрощує процедурні аспекти використання земель для потреб об'єктів інфраструктури.

Приєднання

Закон забороняє відмовляти в приєднанні до мереж оператора системи передач (ОСП) або оператора системи розподілу (ОСР) з підстав, прямо не передбачених Законом про ринок електроенергії, залишати заявку на приєднання до мережі без розгляду, а також повертати або відмовляти від її прийнятті.
Відмова в приєднанні електроустановки клієнта до ОСП або ОСР повинна бути пов'язана з конкретним положенням Закону про ринок електроенергії.

Закон також вводить «єдине вікно» для спрощення взаємодії з державними, муніципальними органами та іншими залученими організаціями щодо:

 • розгляду і затвердження проектної документації на будівництво та / або технічне переоснащення електричних мереж, що з'єднують електроустановки замовника з електромережею;
 • розгляду та узгодження проектної документації на будівництво об'єктів інфраструктури;
 • отримання інформації, документів, вихідних даних, в тому числі наявних і раніше спроектованих інженерних і транспортних мереж, умов і обмежень, дозволів, необхідних для розробки та подальшого узгодження проектної документації, виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт;
 • обміну відповідною інформацією, даними та документами, що означає, що всі документи і обмін інформацією будуть відбуватися тільки онлайн. Це поліпшення буде доступно з 20 лютого 2022 року (тобто через шість місяців після опублікування Закону).

Оператор системи розподілу несе одноосібну відповідальність за розробку і узгодження з іншими зацікавленими сторонами: проектної документації на будівництво та / або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електропостачання, якщо потужність електроустановки замовника не перевищує 400 кВт; і заходи по відведенню землі, необхідні в цих випадках. Однак ця нова функція набуде чинності через 18 місяців (з 20 лютого 2023 р.).

Закон продовжує термін дії технічних умов для проектів відновлюваних джерел енергії (за винятком сонячних електростанцій) до 31 грудня 2022 роки (це відноситься тільки до проектів з попередніми PPA, датованим 31 грудня 2019 року або раніше).

Договори про приєднання до мережі, укладені до набрання чинності Законом про ринок електроенергії (від 11 червня 2017 г.), закінчуються після закінчення терміну їх дії. Однак, якщо сторони не погодили конкретну дату закінчення терміну, вони повинні або узгодити дату, або розірвати угоду про приєднання до мережі до 1 січня 2024 року. Якщо цього не зробити, договір автоматично закінчується в цю дату.
Оператор системи передачі або розподілу повинен повертати будь-який платіж, отриманий від свого споживача, в якості вартості підключення до мережі, якщо мережеві активи, що фінансуються таким чином, були включені в нормативну базу активів (RAB) відповідного оператора мережі. Це може бути застосовано за умови, що RAB-регулювання було застосовано до нього після переходу операторів на регулювання.

Турбота про довкілля

Закон скасовує вимогу про проведення оцінки впливу на довкілля (ОВД) проектів, пов'язаних з будівництвом повітряних або кабельних ліній електропередачі 110 кВ. ОВД залишається обов'язковою тільки для будівництва ліній електропередач напругою 220 кВ і вище на відстань понад 15 км. Вимоги ОВД можуть також застосовуватися в інших пов'язаних випадках, наприклад, при будівництві підстанцій 330 кВ.