Відновлювана енергетика продовжує стабільно зростати. Новий звіт від REN21

share

Почнемо з того, що незважаючи на наслідки пандемії COVID-19, у 2020 році був встановлений рекорд по введенню нових потужностей відновлюваних джерел енергії (далі – ВДЕ), які стали єдиним джерелом виробництва електроенергії, що зареєструвало чистий приріст загальної потужності. Обсяг інвестицій в відновлювані енергетичні потужності виріс в 2020 році, хоч і не набагато, та має позитивну динаміку вже третій рік поспіль, а також все більша кількість корпорацій продовжує використовувати відновлювану електроенергію.

Слід зазначити, що в 2020 році спостерігається тенденція до стрімкого переходу значної кількості країн до ВДЕ для електрифікації теплозабезпечення. Попри те, що виробництво транспортного біопалива знизилося, продажі електромобілів (electric vehicle – EV) і плагін-гібридів виросли на 43%, в той час як продажі автомобілів знизилися на 14% (за статистикою бази даних світових продажів електромобілів – EV-volumes). Виходячи з цього, можемо зробити висновок, що зв'язок між електромобілями і ВДЕ також став більш тісним, що може вплинути в подальшому на досягнення цілей ( №7 – недорога і чиста енергія; №9 – індустріалізація, інновації та інфраструктура; №12 – відповідальне споживання і виробництво, і №13 – боротьба зі зміною клімату) сталого розвитку (sustainable development) ООН. Станом на 2020 рік Китай був у числі країн, які посилили свої зобов'язання по боротьбі з кліматичною кризою, поставивши собі за мету досягти вуглецевого нейтралітету. У свою чергу, США знову приєдналися до Паризької угоди (юридично обов'язковий міжнародний договір зі зміни клімату) на початку 2021 року.

Звернемо увагу на те, що протягом 2020 року зберігалися колишні перешкоди на шляху розвитку сектора відновлюваної енергетики. До них відносимо: повільне збільшення частки ВДЕ в загальному обсязі кінцевого споживання енергії (total final energy consumption – TFEC); недостатній рівень інновацій в деяких секторах; гостра необхідність розвитку інфраструктури; відсутність доступності на деяких ринках; триваюча підтримка викопних видів палива; а також відсутність достатнього політичного простору і правозастосування.

За 2020 рік уперше кількість країн, які впроваджують політику підтримки ВДЕ, не збільшилася у порівнянні з попереднім роком. Незважаючи на підвищений інтерес до цілей "чистого нуля" (net zero) в 2020 році, дані цілі не обов'язково охоплюють всі парникові гази або сектори, і не обов'язково ведуть до підвищеної уваги стосовно ВДЕ або до успіху в досягненні цілей по ВДЕ. Хоча такі цілі встановлені майже у всіх країнах і варто зазначити, що більшість країн не встигли досягти своїх цілей до кінця 2020 року в декількох секторах, а багато хто ще не встановили нові цілі, оскільки термін дії їх цілей на 2020 рік вже закінчився. Крім того, інвестиції в викопне паливо, передбачені в комплексі заходів по відновленню наслідків пандемії COVID-19 по всьому світу, в шість разів перевищили рівень інвестицій, виділених на ВДЕ.

Як і в минулі роки, найбільша частка використання ВДЕ припадала на електроенергетичний сектор (26% ВДЕ), однак на частку електроспоживання припадало лише 17% від загального кінцевого споживання енергії. У той же час, на транспортний сектор припадало приблизно 32% від загального обсягу кінцевого споживання енергії, а частка ВДЕ була найнижчою (3,3%). Решта видів використання теплової енергії, що включають опалення приміщень і водопостачання, охолодження приміщень і технологічне тепло для індустріальних потреб, склали більше половини (51%) від загального обсягу кінцевого споживання енергії, з яких ВДЕ забезпечили близько 11%.

Станом на 2019 рік на сучасні ВДЕ (за винятком традиційного використання біомаси) припадало приблизно 11,2% від загального обсягу кінцевого споживання енергії, у порівнянні з показником в 8,7% десятиліттям раніше (2009 рік). Незважаючи на колосальне зростання в деяких секторах відновлюваної енергетики, частка ВДЕ щорічно збільшується невеликими темпами. Це пов'язано зі зростанням глобального попиту на енергію, триваючим споживанням і інвестиціями в нові види викопного палива і скороченням традиційного використання біомаси, що в свою чергу призвело до переходу на викопне паливо.

На завершення слід сказати, що цей помірний прогрес вказує на взаємодоповнюючу і фундаментальну роль енергозбереження, енергоефективності та ВДЕ для внесення вагомого вкладу в задоволення світових енергетичних потреб шляхом скорочення обсягів викопного палива і викидів. Оскільки концентрація вуглекислого газу (CO2) в атмосфері все ще продовжує зростати, досягаючи рекордних показників, незважаючи на постійне скорочення викидів, стає все більш очевидним, що для досягнення довгострокових кліматичних цілей необхідним є розробка чіткої і планомірної стратегії сталого розвитку.

Завантажуйте повний звіт REN21