ЄС впроваджує новий механізм фінансування альтернативних джерел енергії

share

В той час, як Україна поступово переходить від «зелених» тарифів як механізму підтримки проектів альтернативної енергетики до впровадження «аукціонів з розподілу квоти підтримки» і шукає альтернативні ринкові рішення для фінансування та стимулювання проектів альтернативної енергетики, Європейський Союз нещодавно запропонував новий Механізм фінансування альтернативних джерел енергії (Renewable energy financing mechanism) («REFM»), який надає додаткову можливість країнам ЄС співпрацювати між собою для інвестування, будівництва та експлуатації нових електростанцій на альтернативних джерелах енергії, йдучи більш економічно ефективним шляхом.

Огляд REFM

15 вересня 2020 року в рамках Пакету енергетичної безпеки (Clean Energy Package) Європейська Комісія прийняла Регламент про Механізм фінансування альтернативних джерел енергії Європейського Союзу № 2020/1294 (the Regulation on the Union renewable energy financing mechanism (EU) 2020/1294) («Регламент»). Регламент спрямований на стимулювання країн ЄС до співпраці, шляхом об’єднання  зусиль як для фінансування, так і для розміщення на своїй території проектів з альтернативних джерел енергії. Очікується, що така співпраця призведе до збільшення частки альтернативної енергії до 32% у валовому кінцевому споживанні електроенергії до 2030 року.

Згідно з REFM, Європейська Комісія визначає рівень підтримки та розподіляє гранти на проекти з альтернативних джерел енергії щодо кожного окремого проекту індивідуально. Проекти будуть (1) розташовуватися в тих країнах ЄС, які виявили зацікавленість у наданні їх території для фізичного розміщення станцій, та (2) будуть побудовані за кошти інших країн ЄС, які виявили бажання зробити фінансовий внесок у такі проекти, збільшивши таким чином показники частки альтернативної енергетики своєї країни (отримавши додаткову статистику).

У Таблиці 1 схематично зображено, як діє  REFM.

Таблиця 1. Принципи дії REFM

Ресурс: http://aures2project.eu/wp-content/uploads/2020/11/AURES_II_D6_3_EU.pdf

Основні учасники REFM

Відповідно до Регламенту, в REFM залучені наступні основні учасники:

(1) «Держава, що фінансує» (Contributing Member State), держава-член ЄС, яка здійснює прямий фінансовий внесок в REFM;

(2) «Приймаюча держава» (Host Member State), держава-член ЄС, яка пропонує певну територію своєї держави для фізичного встановлення обладнання електростанції для виробництва альтернативної енергії; та  

(3) «Європейська комісія» («Комісія»), яка відповідає за організацію процедури надання грантів вцілому, а саме, робить запит для виявлення зацікавленості країн ЄС щодо їх участі у REFM як Приймаючої держави та/або Держави, що фінансує; складає календар проведення грантів, та інше.

Крім того, Регламент передбачає, що альтернативна енергія, вироблена в рамках проектів REFM, повинна приносити статистичні переваги Державам, що фінансують. Це означає, що частина даних щодо виробленої електричної енергії на території Приймаючої держави буде зараховано до статистичних показників Держави, що фінансує, таким чином збільшуючи частку альтернативних джерел енергії у загальному виробництві електроенергії останньої.

За загальним правилом, передбаченим Регламентом, вироблена енергія буде статистично розподілятися наступним чином:

i. 80% Державам, що фінансують;

ii. 20% Приймаючим державам.

Однак Комісія може запропонувати відхилитися від зазначеної пропорції та розподілити енергію в межах від 50% до 100% для Держави, що фінансує, та від 0% до 50% для Приймаючої держави, що сумарно має становити 100%.

REFM має багато переваг для залучених сторін: Держави, що фінансують мають можливість заощадити витрати, фінансуючи проекти альтернативних джерел енергії інших країн, які є більш вигідними та ефективними, ніж проекти на території їх власної країни (доступ до різних природних умов, включаючи море, гори чи просто використання вільних територій інших країн), а також шляхом отримання нижчих процентних ставок Комісії та, в той же час, отримання додаткової статистики альтернативної енергії. У свою чергу Приймаючі держави мають можливість залучати нові інвестиції до своїх проектів, що також означає створення нових робочих місць, надходження за рахунок податків та зборів, а також екологічні переваги.

Процедура надання грантів 

Діаграма 1 "Процедура надання гранту" нижче показує основні етапи, які сторони повинні реалізувати з метою отримання гранту для подальшої реалізації проектів.

Діаграма 1 "Процедура надання гранту"

За результатами вищенаведеної процедури, Комісія інформує учасників про результати процедури та підписує угоди з переможцями.

Крім того, Регламент передбачає, що треті країни (які не входять до ЄС) також можуть брати участь у REFM. Однак для цього, серед іншого, мають бути виконані наступні умови: (1) угода між ЄС та цією третьою країною про взаємне визнання гарантій походження; (2) здійснення прямого імпорту та/або експорту енергії.

Впровадження та проведення процедури надання грантів REFM ще не було реалізовано, та буде залежати від інтересу країн ЄС та орієнтовного календаря, розробленого Комісією.

Однак започаткування нового механізму REFM ще раз демонструє, що ЄС робить ставку на розвиток альтернативної енергетики та співпрацю між різними країнами ЄС в цьому питанні. Теоретично, Україна також може бути залучена до REFM як третя країна, якщо будуть дотримані всі критерії, включаючи здійснення взаємного визнання гарантій походження електроенергії між ЄС та Україною. Ми будемо відслідковувати подальший розвиток нового механізму REFM, і як тільки перші проекти будуть реалізовані в рамках грантів REFM, ми зможемо зробити певні висновки та прогнози щодо майбутнього цього механізму підтримки альтернативних джерел енергії.